HEMEN BUGÜN DERS VERMEYE BAŞLA

Ücret ve zamana siz karar verin
sinnif.com Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

a) www.sinnif.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Mustafa Kemal Mh. Dumlupınar Bulv. ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi

280/G No:1260/89 Alt Zemin kat adresinde mukim Can Gülse Sinnif.com Şirketi (Bundan böyle sinnif.com olarak anılacaktır).

 

b) www.sinnif.com internet sitesinden veya sinnif.com mobil uygulamalarından üye olan kullanıcılardır.İşbu sözleşme üyenin üyelik formunu doldururken elektronik olarak onay vermesi anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. (“Üye”)

2. Tanımlar

sinnif.com : www.sinnif.com adresinde hizmet sunan internet sitesi.Site : www.sinnif.com adresinde hizmet sunan internet sitesi.Mobil Uygulama: Cep telefonu, tablet PC ve benzeri bütün taşınabilir PC’lerde çalışan ve www.sinnif.com sitesindeki hizmetleri kullanıcıya erişilebilir kılan yazılım.Portal: Site ve mobil uygulamaların tümü.Portal Sahibi: Can GülseÜye: Sitede ve mobil uygulamada yer alan üyelik formunu doldurmuş, üyelik sözleşmesini kabul etmiş ve “Üye Ol” butonuna basarak üye olma sürecini başlatmış kişi.

3. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Can Gülse’nin sahip olduğu internet sitesi www.sinnif.com ‘da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, sinnif.com içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Hizmetlerin Tanımı

sinnif.com, işbu sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında dijital eğitim materyali (test, kitap, ders anlatımı vb.) satın alımı, erişimi ve kullanımı (sınav çözme,sınav satın alma,mobil platformlar için sınav satın alma vb.) , sanal sınıf kiralama hizmeti verir.

5. Üyenin Yükümlülükleri

5.1 Üye, üyeliği süresince, sinnif.com hizmetlerinden faydalanırken ve sinnif.com hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sinnif.com'ın ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını, kabul ettiğini ve onayladığını kabul eder.

 

5.2 sinnif.com'a üye olabilmek için işbu sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önceden iptal edilmemiş olmak gerekmektedir. Üyeliği daha önce iptal edilmiş olan kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. Üyeliğinin daha önce iptal edilmiş olduğu tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir. Üyenin vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı sitenin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

5.3 Üye, sinnif.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının sinnif.com'a , portalda yer alan eğitim ders kayıtlarının, materyallerinin ve içeriklerin de özel ya da tüzel üçüncü şahışlara ait olduğunu; bu yazılımları, servisleri ve içerikleri hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

5.4 Üye, sinnif.com'ın sahibinin yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple sinnif.com sahibinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

5.5 Üye, sinnif.com'ta sunulan hizmetlere sinnif.com sahibi tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda sinnif.com'ın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

5.6 sinnif.com'ta sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, email, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sinnif.com'ın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

5.7 Üyeler, sinnif.com'ın ilgili bölümlerine ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. sinnif.com, üyeler tarafından sinnif.com'a iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir maddi veya manevi zarardan da sorumlu tutulamaz.

 

5.8 Üyeler, sinnif.com'ın yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı sinnif.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

 

5.9 Üyelerin, sinnif.com'ta yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. İşbu sebeple sinnif.com'ın uğrayabileceği her türlü zarara karşılık sitenin üyeye rücu hakkı vardır.

 

5.10 Üye diğer üyelere, reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar gönderemez, mesajları ile anket ya da yarışma düzenleyemez, zincir mektup faaliyetinde bulunamaz, diğer üyeleri bir başka internet sitesine yönlendiremez. Bu tür mesajlar ileten üyenin üyeliği iptal edilebilir.

 

5.11 Her üye, sinnif.com'ta bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, birden fazla üyelik hesabı açarak ilk üyelikteki avantajları ve bonusları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla sinnif.com ve sinnif.com sahibi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri sinnif.com üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı sinnif.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

5.12 Üye, sinnif.com servislerini kullanarak elde edeceği herhangi bir kayıdın tamamı ile kendi rızası dahilinde olduğunu, kendi bilgisayarında ya da cihazında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı sinnif.com sahibinden tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüd eder.

 

5.13 Üye, sinnif.com'ın bilgi@sinnif.com adresine "iptal talebi" başlıklı mesaj atarak üyeliğini iptal ettirebilir. İptal edilen üyeliğe dair kayıtlar güvenlik amacıyla portalın veritabanında tutulmaya devam eder.

 

5.14 Üye, sinnif.com aracılığıyla diğer üyelere gönderdiği mesajlarda ve siteye yüklediği resimlerde toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarına, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve uluslararası antlaşmalara aykırı ifadeler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Bu kurala uyulmaması durumunda alınacak şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde üyenin üyeliği tamamen iptal edilebilir. Genel ahlaka aykırı davranışlar sebebiyle üyeliği iptal edilen üyelere hesaplarındaki para miktarı iade edilmez.

 

6. Portal Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri

6.1 sinnif.com, işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; sinnif.com her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

 

6.2 sinnif.com, portalda sunulan hizmetleri, içerikleri ve bunların ücretlerini istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. sinnif.com ilk üyelik sırasında üyelere verilen bonus/hediye içerik ve bonus/hediye paraları istediği zaman geri alabilir. sinnif.com bu haklarını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

 

6.3 sinnif.com, üyelerin sinnif.com üzerinden satın aldıkları içeriklerin doğruluğunu ve servislerin erişiminin sürekliliğini garanti etmez. sinnif.com'a altyapı hizmeti (sunucu barındırma vb.) veren üçüncü parti tüzel kişiliklerden kaynaklanan erişim sorunlarından sinnif.com sorumlu değildir. sinnif.com, üyelere önceden bildirimde bulunmadan portalı bakıma alabilir ya da portalı tamamen kapatabilir. sinnif.com, portalın tamamen kapanması durumunda üyelere hesaplarındaki parayı 90 gün (3 ay) içerisinde iade etmeyi taahhüt eder.

 

6.4 sinnif.com'ta aksi belirtilmediği takdirde, sinnif.com'ta hizmet ve içerik satışı karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) olarak ve KDV dahil hesaplanacak ve tahsil edilecektir. sinnif.com, sinnif.com dahilinde ücretlendirdiği hizmetleri çeşitli biçimlerle (cep telefonu üzerinden mobil ödeme ile, kredi kartı, posta çeki, banka havalesi, eft v.b) tahsil edebilir. Bu usuller portalın ilgili bölümlerinde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. Üyeler burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir.

 

6.5 sinnif.com içindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında sinnif.com sahibinin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

6.6 sinnif.com, sitede yer alan üye bilgilerini, üyelerin sinnif.com'a yükledikleri bilgileri ve içerikleri, üyelerin sinnif.com servislerini ve hizmetlerini kullanırkenki istatistikleri güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bilgi anlamlandırma için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, üçüncü parti tüzel kişilerle bilgilerin gizli kalması şartıyla paylaşabilir.

 

6.7 sinnif.com, portalın kendi yazılımında Google®, Apple®, Nokia®, Blackberry®, Android® ve “mikro ödeme®” gibi markaların yazılım kütüphanelerini, altyapılarını ve benzeri hizmetlerini kullanabilir.Bu üçüncü parti servislerden kaynaklanacak sorunlardan sinnif.com sorumlu değildir. Üçüncü parti servis sağlayıcılardan kaynaklı sorunlarda sinnif.com portalı askıya alabilir, erişime kapatabilir.

 

6.8 sinnif.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişikliğe uğradığı üyenin ilk oturum açışında kendisine bildirilecek ve yeni sözleşmeyi kabul etmesi istenecektir. Üye sözleşmeyi kabul etmediği sürece sinnif.com'a giriş yapamayacaktır. İşbu sözleşme, üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, sinnif.com işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, sinnif.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için sinnif.com'tan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve sinnif.com'ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 

9. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyenin geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.sinnif.com, üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal